Me ei tööta ajutiselt!
Tallinn
Tööaeg 01:00 — 01:01
E
T
K
N
R
L
P
Ülesse

Privaatsuspoliitika

Mõisted

Isikuandmed (IA): info, mis on seotud identifitseeritud või tuvastatava isikuga, keda nimetatakse ka "andmesubjektiks". Isikut saab tuvastada otseselt või kaudselt. See mõiste hõlmab järgmist:

 • Perekonnanimi, eesnimi, isanimi
 • Telefoninumber
 • Aadressid
 • E-posti aadress
 • Küpsiste ID
 • Sugu
 • Vanus
 • Kontode andmed sotsiaalvõrgustikes
 • Andmed asukoha kohta
 • Kliendi suhtluskeel

Kasutaja: see on igaüks, kes logis sisse Farfor.ee veebilehele või kes kasutas Farfori tarkvararakendust, kes nõustus Farfor.ee veebilehel avaldatud avaliku pakkumise tingimustega või tellis tellimuse läbi operaatori telefoni teel, mis on avaldatud Farfor.ee veebilehel.

Kontroller: Farfor OÜ, registrikood 14424844, 10411 Kotzebue 18E, Tallinn

Töötleja: Restoran „Farfor“, Venemaa, Ufa, Aiskaja, 46, ruum 13

Nõusolek on kasutaja poolt saadud töötlemiseks/säilitamiseks/kasutamiseks loa selgesõnaline kinnitus. On väljendatud teadlikku soovi kinnitusega. Kõik isiklikud andmed nõuavad nimejärgset kinnitamist töötlemiseks.

Isikliku andmete töötlemise ja kaitsmise põhimõtted:

 • Üksikisikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega on põhiline inimõigus.
 • Andmete töötlemise ja salvestamise eesmärk peab olema konkreetne, läbipaistev ja prognoositav kõigile osapooltele.
 • Isikuandmete kasutamise eesmärgil peab kasutaja andma selgesõnalise nõusoleku või oma isikuandmete töötlemise nõusoleku andmisest keeldumise.
 • Teenuse saamiseks on kohustuslik nõustuda kasutajale kohustuste täitmiseks vajalike isikuandmete töötlemisega.

Identifitseeritud kasutajal on õigus:

 • vigade parandamisele oma isikuandmetes
 • mittenõustumisele oma isikliku andmete töötlemisega
 • oma isikliku andmete eksportimisele ja juurdepääsele
 • oma isikliku andmete kustutamisele

Ettevõte peab:

 • Isiklikud andmed kaitsma nõuetekohase turvalisuse tasemega
 • Võtma vastu meetmeid, et teavitada ametlikku asutust ja kasutajat isikuandmete lekke kohta sellise lekke korral.
 • Saama nõusoleku isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks ning kasutama andmeid rangelt kooskõlas varem saadud nõusolekuga.

Privaatsuspoliitika

Kinnitame teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse. See Privaatsuspõhimõte selgitab, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas neid töötleme ja kaitseme.

Antud Privaatsuspõhimõte kehtib nende isikuandmete kohta, mida me töötleme seoses Teile pakutavate teenuste ja toodetega. Käesolevat eeskirja kohaldatakse isikuandmete suhtes, mida me Teilt isiklikult klienditeeninduse või müügiesinduste kaudu turunduskampaaniate, võistluste, uuringute (küsitluste) tulemusena saame või saame meie ettevõtte veebilehe kaudu, rakenduste ja lehtede kaudu kolmandate isikute omanduses olevatel Interneti-platvormidel ning selliste veebilehe kaudu kättesaadavate ja kasutatavate rakenduste kaudu või Interneti-platvormide kaudu, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele ("Veebilehed") saame. Mõiste "Veebilehed" hõlmab OÜ Restoran "Farfor" mobiilrakendust

Antud privaatsuspoliitika laieneb sihtotstarbelisele sisule (st kasutajapõhisele), sealhulgas veebipõhistele pakkumistele ning toodete ja teenuste reklaamimisele, mida meie (või meie nimel tegutsev teenuseosutaja) teile veebi kasutamisel võime pakkuda veebilehtede, Interneti-platvormide ja kolmandatele isikutele kuuluvate rakenduste ("Kolmanda osapoole veebilehtede") kasutades, meie pakkumine põhineb Teie käitumise Internetis analüüsil.

Isikuandmete eest vastutav:

OÜ Restoran "Farfor", mis on isikuandmete haldaja, vastutab Teile pakutud Teenuste osutamisega seotud isikuandmete töötlemise eest. Kui teil on küsimusi, saate meiega ühendust võtta järgmisel aadressil: Farfor OÜ, registrikood 14424844, 10411 Kotzebue 18E, Tallinn.

Nõusoleku päring:

Kasutades meie teenuseid ja veebilehte, nõustute oma isikuandmete töötlemisega. Juhul, kui Te ei soovi, et me töötleme Teie isikuandmeid, siis ärge kasutage meie Teenuseid ega veebilehte, ega esitage oma Isikuandmeid muul viisil

Me töötleme Teie andmeid selleks, et pakkuda Teile meie teenuseid (veebilehtede funktsionaalsust). Teie isikuandmeid me töötleme ainult Teie nõusoleku alusel, näiteks Teie isikuandmete töötlemine võib toimuda turunduseesmärkidel, küpsiste kasutamiseks või Teie isikuandmete erikategooriate töötlemisel. Nendel juhtudel, kui me Teie isikuandmeid töötleme Teie nõusoleku alusel, palume Teil anda oma selgesõnaline nõusolek. Samuti võime paluda Teil anda täiendavat nõusolekut, et vajadusel kasutada Teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas mitte täpsustatud eesmärkidel.

Töötlemise ja hoidmise eesmärgid

 • Teenuste osutamise ja kaupade müügi kohustuste täitmise tagamine
 • Informeerimine ettevõtte reeglite muutumisest teenuste osutamise ja kaupade müügi kohta
 • Teave saadud individuaalsete auhindade, kingituste, hüvitiste ja paranduste kohta kasutaja jaoks.
 • Informeerimine kliendi boonuskonto oleku kohta.
 • Turunduskirjade saatmine kampaaniate läbiviimise, olemasolevate pakkumiste, roogade ja kaupade kataloogis tehtud muudatuste kohta informeerimiseks
 • Turunduspostid infoga üksikute (samuti grupi) aktsiate ja pakkumiste kohta.
 • Kasutajate segmenteerimine anonüümsete gruppide moodustamiseks, mida kasutatakse hiljem reklaami eesmärgil (sihitud reklaam, ettevõtte veebilehe/rakenduse lehti külastamise faktide alusel, kui olid sooritatud veebilehel/rakenduses toimingud). Selle reklaami eesmärk on segmenteeritud gruppide informeerimine uudiste, reklaamide ja eripakkumiste kohta, mis põhinevad nende rühmade tajutavatel eelistustel.
 • Kasutajaliideste ja veebilehe/rakenduse sisu kohandamine kasutajale, kui kasutatakse küpsise ID-andmeid. Cookie-ID kasutamisel meenub eelmine kasutaja seadete valik, et hõlbustada selle suhtlemist veebilehega/rakendusega praeguses ajas ja tulevikus. Nende seadete hulka kuuluvad: linna valik, liidese kuvamise stiil, keeldumine/nõustumine teatavate bännerite/ettepanekute kuvamisega.

Hoidmise koht ja meetod

Euroopa Liidu kasutajate isikuandmed andmekeskuses - FASTVPS EESTI OÜ Registrikood: 12101479
Andmekeskuse kasutajate andmed Venemaa ja SRÜ riikides - andmekeskus "Selektel" ("Selector" OÜ) TIN: 7842393933
Riigile või territooriumidele kuulumine määratakse Kasutaja poolt külastatud ressursi alusel.

Isiklikud andmed salvestatakse privaatserveri krüptimisega suletud andmebaasis.
Juurdepääs isikuandmetele on võimalik ainult teeninduspunktide töötajate jaoks.

Programmi tasandil on keeld eksportida kõik Kasutaja isikuandmed ettevõtte töötajate poolt.

Säilitamise tähtaeg

Me saame aru, et Ettevõtte poolt osutatavad teenused ei ole alati regulaarsed ning et mõningaid ettevõtte kohustusi Identifitseeritud Kasutaja eest võivad olla aja jooksul nõutud täitmiseks, määratakse kasutaja Isikuandmete salvestamise aeg niipea kui võimalik - 3 aastat alates viimase tellimuse Kasutajalt hetkest.

Äriühingu kohustused, mida võidakse aja jooksul nõuda, hõlmavad teenuste eest tasumiseks akumuleerunud boonuste tühistamist, turunduslike hüvede saamiseks sooduskoodide kasutamist.

Identifitseerimata kasutajate küpsiste ID vormis olevad isikuandmed tuleb kustutada 12 kuud veebilehe viimase külastamise/rakenduse avamise pärast.

Kasutajaõiguste rakendamine

Isikuandmetega seotud vigade tasuta parandamise õiguste rakendamiseks, isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmiseks, isikuandmete eksportimiseks, kustutamiseks on vaja läbida loa andmise menetlust ettevõtte veebilehel või ametlikus rakenduses või võtta ühendust ametliku kontaktkeskusega telefoni teel mille number oli varem Kasutaja poolt esitatud.

Veebilehel või rakenduses oma isiklikus kontos loa andmise menetluse läbimise pärast õiguste rakendamine muutub Kasutaja jaoks kättesaadavaks.

Helistamisel ettevõtte kontaktkeskusesse ja helistaja identifitseerimisel numbri abil on Kasutajal võimalus oma õigusi kasutada operaatori kaudu, välja arvatud isiklikuandmete eksportimise võimalus (seda saab teha ainult pärast loa saamist veebilehel või rakenduses). Kui ei ole tehniliselt võimalik helistaja numbrit kindlaks määrata, keeldub kontaktkeskus õiguste realiseerimisest, kuna puuduvad võimalused kasutajat ausalt tuvastada.

Tehniline osa

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Nõusolek peab olema

 • selgelt väljendatud, st Eelmääratud märkeruudud pole lubatud
 • nõusoleku tekst peab olema kirjutatud selges keeles
 • andmete kogumise konkreetsete eesmärkidega
 • hoiustamise tähtaegade määramisega
 • infoga käitleja kohta.

Nõusoleku aktiveerimise kohad

 • Sisselogimine veebilehele/rakendusse
 • Ostukorv
 • Registreerimisvorm
 • Isiklik konto
 • Jäta tagasiside
 • Kõne tellimine

Isikuandmete muutmine/nõusoleku tagasivõtmine

Kui mingil põhjusel olete mures oma isikuandmete kogumise pärast või kui soovite neid vaadata, lisada või parandada või eemaldada meie serveritest, võtke ühendust e-posti teel tugiteenuse aadressi kasutades: imarket@farfor.ru. Palun võtke arvesse, et Teie isikuandmete eemaldamine meie andmebaasist toob kaasa Teie teenuste osutamise lõpetamise ja Teie konto sulgemise.

Isikuandmete turvalisus

Hoidmine

Rakendame teie isikuandmete kaitset ja säilitame selle vastuvõetud, muutmata kujul. Seoses sellega on kasutajate isikuandmete andmebaasile juurdepääs on pidevalt järelevalve ning kontrolli all. Me võtame vastu kõik võimalikke meetmeid Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Töötlemine

Pakume oma teenuseid Venemaale, Euroopa Liidu ja SRÜ riikidele. Selleks, et me saaksime täita kohustusi teenuste osutamise ja kaupade müümise osas, on meil vaja mõningaid Teie isikuandmeid. Ei pea teisi isikuandmeid edastama, need ei ole vajalikud kaupade müümiseks ja teenuste osutamiseks. Kui aga Te otsustate meile edastada, võime Teie jaoks teha midagi rohkem, kui lihtsalt sööki valmistamine ja kohaletoimetamine.

Meie veebilehed võivad sisaldada hüperlingid teistele kolmandate osapoolte poolt esitatud veebilehtedele. Me ei kontrolli selliseid kolmandate osapoolte veebilehte ega sellistest veebilehtedest saadetud teavet. Kui Te olete meie veebilehed lahkunud, ei vastuta me Teie poolt esitatud teabe kaitse ja konfidentsiaalsuse eest. Peate olema ettevaatlik ja tutvuma külastatud veebisaidi privaatsuseeskirjadega.

Teabed isikuandmete kaotamise kohta

Me teavitame volitatud reguleerivaid asutusi ning Teid isikuandmetega seotud rikkumiste kohta 72 tunni jooksul pärast rikkumise avastamist.

Turunduslik kasutamine

Kui annate meile isiklikke andmeid, kasutame neid, et teavitada Teid meie toodetest ja teenustest ning vajadusel kaasata Teid nende kohta läbi viidud uuringutesse, kui olete andnud meile selgesõnalise nõusoleku Teie isikuandmete kasutamiseks reklaamimise eesmärgil. Need märguanded tehakse ainult sellises sisus, mille kohta olete oma nõusoleku andnud. Kui olete andnud oma nõusoleku sellise kasutamise jaoks, kuid ei soovi enam reklaamiteateid saata, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kirjutage tehnilise toe aadressil imarket@farfor.ru. Teie andmed kustutatakse või blokeeritakse.

Aruandlus

Me säilitame andmed iga nõusoleku muutumise kohta. Kui eemaldate oma nõusoleku reklaamiuudistele, parandame selle logi vormis - sellise tagasivõtmise kuupäev ja kellaaeg. Kui mõne aja pärast olete nõus andmetöötluse uuesti töötlema, registreerime ka nõusoleku aja ja kuupäeva ning selle nõusoleku konteksti.

Küpsispoliitika

Meie veebileht kasutab erinevaid küpsiseid. Selle küpsispoliitika abil tahame Teid teavitada sellest, mis on küpsised, mille jaoks ning milliseid küpsiseid meie veebisaidil kasutatakse. Kui me kogume isikuandmeid küpsistega, töötleme neid isikuandmeid vastavalt meie privaatsuseeskirjade sätetele.

Me võime igal ajal muuta seda Küpsisepoliitikat ja meie Veebilehel kasutatud küpsiste loendit. Antud Küpsisepoliitika kõige uusima versiooni kuupäev on 18. juuni 2018.

1. Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad veebiserveri (nagu www.farfor.ru veebiserver) saadetud tähti ja numbreid Teie arvutisse, nutitelefonisse, tahvelarvutisse või muusse seadmesse, millel on juurdepääs Interneti-võrgule meie veebilehe külastamiseks ("Seade"). Pärast seda, kui küpsis on teie seadmesse salvestatud, võib veebilehe server tuvastada Teie poolt kasutatava seadme.

"Veebimajakad" on väike graafiline kujutis (mõnikord nimetatakse "Pixel tags" või "Clean gif images "), mida saab meie veebilehele lisada, mobiilirakendustesse (näiteks mobiilirakendusesse "Farfor", seejärel nimetatakse "Rakendusena") ja uudiskirjadesse mida kasutatakse küpsistega koos kasutajate ja nende käitumise tuvastamiseks.

2. Milliseid küpsiseid kasutab „Farfor“?

„Farfor“ oma veebilehel kasutab erinevaid küpsiseid. Need küpsised teenindavad erinevaid eesmärke. Sõltuvalt eesmärgidest võib küpsised määrata ühele järgmistest kategooriatest:

 • Nõutavad küpsised, st Küpsised, mis on meie veebilehel tellimuste jaoks hädavajalikud;
 • "Funktsionaalsed küpsised", st Küpsised, mis võimaldavad teil liikuda meie veebilehel ja kasutada oma võimalusi, salvestada teavet teie valiku kohta ja kohandada Veebileht vastavalt teie vajadustele. Ilma nende küpsisteta ei ole meil võimalik teatud funktsioone pakkuda, näiteks sisestatud teabe meelespidamine ja eelistatud keele salvestamine;
 • Analüütilised küpsised, st Analüütilised/statistilised küpsised, mis aitavad parandada meie veebilehe toimimist ja muuta see kasutajasõbralikumaks. Analüütilise küpsise abil saame teavet meie teenuste kvaliteedi ja / või tõhususe kohta. See aitab saada aru, kuidas meie külastajad meie veebilehe kasutavad, mis võimaldab meil parandada seda, kuidas me oma veebilehe sisu esitame.

Meie veebileht kasutab kõigi eespool nimetatud kategooriate küpsiseid, et muuta Interneti-võrgu mugavamaks.

3. Kas ainult Farfori küpsised salvestatakse minu seadmesse?

Ei. Farfor kasutab nii põhi- kui ka kolmanda osapoole küpsiseid.

Peamised küpsised on Farfori küpsised, mis teenindavad meie eesmärke, sealhulgas, kuid mitte ainult, tellimissüsteemi pakkumist meie veebilehel, interaktiivset teavet ja statistikat.

Samal ajal installivad kolmanda osapoole küpsised kolmandate osapoolte domeenides. Need kolmanda osapoole küpsised võimaldavad analüüsida veebisaite.

4. Kas küpsised säilitatakse seadmesse püsivalt?

See sõltub suuresti sellest, kas küpsised salvestatakse seadmele ja kui kaua, sõltuvalt sellest, kas küpsised on alalised küpsised või seansiküpsised. „Seansiküpsised“ on küpsised, mis on Teie seadmesse salvestatud, kuni brauseri sulgemiseni. Seevastu "püsivad küpsised" on Teie seadmesse salvestatud küpsised kuni aegumiskuupäevani või kuni need kustutatakse (näiteks kustutades sirvimisajaloo või küpsiste tahtlikult kustutades brauseri seadete kasutades).

5. Kuidas lubada, keelata ja hallata küpsiseid?

Nõutavad küpsised

Me ei nõua selgesõnaliselt Teie nõusolekut, kui installime teie seadmesse kohustuslikud küpsised. Kui Te ei ole nõus kohustuslike küpsiste kasutamisega, lülitage küpsised välja või loobuge meie Veebilehe külastamisest.

Teil ei ole võimalik meie veebilehe kaudu vormistada tellimust ega tellida muid teenuseid ilma meie poolt installitud kohustuslike küpsisteta. Selle asemel võite kasutada meie telefoninumbreid.

Nõusolek

Lisaks kohustuslikele küpsistele paigaldame teie Seadmesse küpsised ainult siis, kui olete eelnevalt andnud oma nõusoleku. Sellised küpsised jagatakse funktsionaalseteks ja analüütiliseteks küpsisteks.

Te nõustute küpsiste kasutamisega, jätkates veebilehe kasutamist pärast seda, kui olete meie poolt küpsiste kasutamise kohta teavitatud.

Kui te ei ole nõus küpsiste kasutamisega, siis palun lahkuge veebilehelt. Võite oma nõusoleku igal ajal tühistada, näiteks kustutades küpsised. Kui Te ei aktsepteeri kõiki küpsiseid ega tühista oma nõusolekut, võite Veebilehe sisu vaadata, kuid sel juhul ei saa Te täielikult veebilehe funktsionaalsust kasutada.

Brauseri seaded

Täiendavalt Te saate konfigureerida brauseri/seadme seadeid, mida kasutatakse Veebilehe vaatamiseks, küpsiste lubamiseks, keelamiseks või kustutamiseks. Brauseri seadistamise üksikasjalikud juhised avaldavad brauserite arendajad ja neid saab leida siin:

Eriline märkus laste kohta

Me tunneme vajadust võtta Teie lastelt saadud teabe kaitseks erikohustusi. Soovitame tungivalt vanematele juhendada oma lapsi nii, et Interneti kasutamise ajal ei edasta nad kunagi oma tegelikke nimesid, aadresse või telefoninumbreid vanemate nõusolekuta. Me ei luba alla 16-aastastelt isikutelt teavet üle anda. Me lubame kunagi teadlikult kasutada alla 16-aastaste laste poolt esitatud teavet.

Alla 16-17-aastaste noortele inimestele me soovitame oma vanemate loa saamise korral meie privaatsuseeskirja lugeda ja meiega ühendust võtta, kui nad soovivad saada täiendavat teavet isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamise kohta.

Isikud alla 18 ei ole lubatud kasutada tasulisi teenuseid Interneti kaudu vanemate või hooldajate loata. Soovitame lapsevanematele olema valvas, et vältida alaealiste juurdepääsu eakohaste saite ja teenuste juurde.

Külastades Farfori veebilehe ja kasutades meie teenuseid, kinnitage oma nõusoleku Farfori privaatsuseeskirjadega. Kui te ei järgi seda privaatsuspoliitikat, ärge külastage meie veebilehe ega kasutage meie teenuseid.

Muud Isikuandmete saajad (teised operaatorid)

Me võime teie isikuandmeid edastada järgmistele operaatoritele (st teie Isikuandmeid töötlevad isikud oma eesmärkide saavutamiseks):

Sotsiaalsetes võrgustikes (näiteks Facebook , Instagram), et aidata meie reklaami edastamisel otse teie lehele sotsiaalsete võrgustike või teie e-posti aadressi kaudu;

Õiguskaitseorganites või muudes asutustes, kui me oleme kohustatud esitama isikuandmeid seaduse, kohtuotsuse, kohtumääruse või Isikuandmete avalikustamise kohtuotsuse alusel.

Kuidas töötleme teie isikuandmeid (töötlemismeetodid, teie Isikuandmetega sooritatud toimingud)

Me töötleme Teie Isikuandmeid nii käsitsi kui kasutades automaatika tööriistad kogudes, salvestades, süstematiseerimides, kogunemise teel, ladustamise teel, täpsustamise teel (uuendamise teel, muudatuste tegemise teel), kaevandamise teel, kasutamise teel, üleandmise (pakkudes, pakkudes juurdepääsu) teel, depersonalisatsiooni teel, blokeerimise teel, kustutamise teel. Isikuandmete hävitamine toimub kohaldatavate andmekaitset käsitlevate õigusaktide nõuetega kooskõlas.

Millised õigused Teil on?

Teil on õigus nõuda:

Isikuandmete töötlemise fakti kinnitamist ja töötlemise fakti kinnitamise korral - juurdepääsu oma Isikuandmetele;

Isikuandmetega seotud ebatäpsuste kõrvaldamist;

Isikuandmete hävitamist;

Isikuandmete töötlemise lõpetamist;

Saate meile edastatud Isikuandmeid ja nende Isikuandmete takistamatut üleandmist teisele Isikuandmete operaatorile.

Teil on järgmised õigused:

Vaidlustada mis tahes otsus, mis mõjutab oluliselt Teid, mis põhineb ainult automatiseeritud töötlemisel;

Ärge asetage endale mingit olulist otsust, mis mõjutaks Teid ainult automatiseeritud töötlemise alusel;

Oma õiguste realiseerimiseks võtke meiega ühendust otseselt: imarket@farfor.ru

Kas Teil on õigus taotleda isikuandmete kaitse volitatud asutusi?

Kui usute, et meie Isikuandmete töötlemine rikub kehtivaid andmekaitseseadusi, saate esitada kaebuse vastavatesse asutustesse.

Kas Te peate Veebilehe kasutamiseks oma Isikuandmeid edastama?

Te ei pea esitama Isikuandmeid. Kui Te ei soovi oma isikuandmeid esitada, ei saa Te Teenuseid siiski osta.

Meie veebisaitide kasutades Teenuste ostmiseks peate esitama isikuandmeid.

Juhul, kui Te ei paku asjakohaseid Isikuandmeid või keeldute küpsistest või ei nõustu teiste teenuste osutamisega, ei pruugi te üldse sellist teenust saada ega katkestada nende pakkumise protsessi.

Kas me saame muuta privaatsuspoliitikat?

Me võime muuta antud eeskirja, avaldades uuendatud versiooni. Teie nõusoleku põhjal teostatud andmetöötlusprotsesside osas ei ole meil õigust Isikuandmete töötlemise hulga muutmist, välja arvatud juhtudel, kui Te annate täiendava nõusoleku teabe töötlemise mahu muutmiseks.