Me ei tööta ajutiselt!
Tallinn
Tööaeg 01:00 — 01:01
E
T
K
N
R
L
P
Ülesse

Avalik pakkumine

1. Üldsätted

1.1. Käesolev pakkumine kehtib kõigi klientide poolt tellitud toodete suhtes, mis on märgitud veebilehel ja mobiilrakendustes Farfor, on seoses kaugmüügi teel müüdavate tellimustega ja ka muul viisil Vene Föderatsiooni kehtivate õigusaktidega sätestatud viisil. Tellides kaupu veebilehe kaudu, Farfori mobiilside rakenduste ja ka kõnekeskuse operaatorite kaudu telefoni teel, nõustub Klient allpool esitatud avaliku pakkumise ja boonussüsteemi tingimustega.

1.2. Antud tingimused ning veebilehel esitatud info kaupade kohta on avalik pakkumine.

1.3. Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi muuta, sellega seoses kohustub klient regulaarselt jälgima tingimuste muutusi.

1.4. Klient nõustub antud tingimustega, klõpsates nupul "kinnitama tellimuse" tellimuse vormistamise viimasel etapil veebilehel, Farfori mobiilirakendustes või tellides telefoni teel kõnekeskuse operaatori kaudu, pakkudes tellimiseks vajalikke andmeid.

2. Tingimused ja mõisted

2.1. Veebileht on domeeninime http://tallin.farfor.ee all Internetis sisalduvate tekstide, graafiliste elementide, disaini, kujutiste, programmikoodi, foto- ja videomaterjalide ning muu intellektuaalse tegevuse tulemuste kogumik.

2.2. Veebilehe administratsioon on isik, kellel on veebilehe haldamise õigused.

2.3. Kasutaja on igaüks, kes sisenes veebilehele või kasutas Farfori rakendust ja kes on selle avaliku pakkumise tingimustega nõustunud, olenemata registreerimis- ja loamenetluse läbimise faktist.

2.4. Müüja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes müüb kaupu kaubamärgi Farfor all, sealhulgas ka Farfor.ru veebilehelt, Farfori mobiilirakenduste või kõnekeskuste operaatorite kaudu. Käesolevas pakkumises näidatakse täielikku ärinime, peamist riiklikku registreerimisnumbrit ja müüja asukoha aadressi selle linna valiku pärast, kus tellimine toimub, Farfor.ru veebilehe "kontaktid" osas.

2.5 Farfori rakendus on tellimuste töötlemise rakendus mobiilsideseadmete jaoks.

2.5. Isikuandmete haldur – OÜ Restoran "Farfor", OGRN 1130280020210, aadress: 450078, Ufa, ul. Ajskaja, 46, ruum 13, mis tegeleb isikuandmete töötlemisega, samuti isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmetega toimingute kindlaksmääramisega.

2.6. Toode on müüja toodete nimekiri, mis on esitatud Farfor.ru veebilehel. Kaupade omadused, kaupade säilivusaeg on toodud veebilehel. Kaubad võivad veebilehel olevast pildist erineda.

2.7. Ostja (Klient) - mis tahes võimeline isik, kes soovib tahtlikult tellida või osta ning telliv, omandav või kasutav kaupu ainult isiklike, pere-, kodu- või muude vajaduste jaoks, mis ei ole seotud ettevõtlusalase tegevusega isik.

2. Ostja teated

2.1. Müüjal on õigus levitada telekommunikatsioonivõrkude kaudu käimasolevaid tutvustusi SMS-de, e-kirjade ja muu teabe suunamise/vastuvõtmise vormis telekommunikatsioonivõrkude kaudu. Kaupade tellides Müüja Veebilehe, Farfori rakenduse või kõnekeskuse operaatori kaudu nõustub Ostja selliste teadete saamiseks.

2.2. Ostjal on igal ajal õigus antud pakkumise punktis 2.1 nimetatud teatistest loobuda. Teadete tellimiseks uuesti tuleb teavitada sellest e-posti teel: imarket@farfor.ru

2.3. Müüjal on õigus helistada Kasutajale eesmärgiga teostada turu-uuringuid ostjate seas ja uurida ostja eelistusi; auhindade pidamise ostjate hulgas eesmärgiga; Müüja poolt pakutavate teenuste analüüsi läbiviimise eesmärgiga; konfliktiolukordade lahendamise eesmärgiga, ilma kasutaja eespool nimetatud toimingute tegemiseks nõusolekut.

2.4. Müüjal on õigus saata teenussõnumeid, milles teavitatakse ostjat tema tellimusest, tellimuse koosseisust, tema tellimuse liikmelisusest, tellimuse valmidusastmetest; sellised teenussõnumid saadetakse automaatselt, Ostja ei saa neid tagasi lükata, nad on suunatud ostja teenuste osutamise kvaliteedi kontrollimiseks ja teavitamiseks teda müüja poolt ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste nõuetekohasest täitmisest kaugemal viisil.

3. Vormistamine ja tellimuse täitmise tähtaeg

3.1. Tellimust saab tellida järgmiselt:

Veebilehel iseseisvalt;

Iseseisvalt mobiilrakenduste, muude teenuste, rakenduste ja tellimuste agregaatorite kaudu;

Telefoni teel kõnekeskuse operaatori kaudu.

3.2. E-poe kaudu tellitud kliendi poolt kauba vormistamiseks peate valima õige toote veebilehel www.farfor.ru oleval menüül, seejärel klõpsake nuppu "Soovin". Korrake seda iga eseme jaoks. Kirje "Sinu ostukorv" abil saate tellimuse. Tellimuse saatmisega kinnitab klient täieliku nõusoleku tellimuse tingimustega, tellitud kaupade koosseisu, sortimenti ja kogust, kinnitab kõigi esitatud isikuandmete õigsust. Pärast seda on müüjal õigus pöörduda kliendi poole tellimuse ja kliendi andmete kinnitamiseks (kõnekeskuse operaatori kaudu, saates SMS-i koos tekstiga "teie tellimus on võetud vastu", robot-automaatse seadme kõne kaudu või teiste kättesaadavate vahendite kaudu).

Tellimuse vormistamisel määrab klient järgmise teabe:

Linn;

Nimi;

Mobiiltelefon;

Sihtkoha aadress (tänav, maja, sissepääs, korrus, korter).

Määratud nimekiri võib vajadusel olla täiendatud Müüja poolt.

3.3. Tellimuse telefoni teel vormistamiseks on vaja vastava linna veebilehel nimetatud mitmekanalilisele telefonile helistada. Kõnekeskuse operaatorid peavad olemasoleva sortimendi kohta kliendile soovitusi andma ja tellimust vormistama.

3.4. Kõik saidil esitatud teabematerjalid on viideteta ja ei suuda täielikult edastada usaldusväärset teavet kaupade omaduste kohta, sh nende värvid, suurused ja kuju. Kui kliendil on küsimusi kaupade omaduste kohta, peab klient enne tellimuse saamist võtma ühendust müüjaga.

3.5. Kui tellimuse kinnitamiseks või oluliste tarnetingimuste selgitamiseks ei ole võimalik kliendiga ühendust võtta, loetakse tellimus tühistatuks ja seda ei saadeta ettevalmistamiseks.

4. Lepingu sõlmimise hetk

Nõustudes antud eeskirjadega, kohustub klient sõlmima esialgse müügilepingu. Allpool loetletud ja poolte poolt võetud meetmed kinnitavad esialgse lepingu sõlmimist:

Kliendi poolt väljastatud tellimuse summa saamine;

Kauba üleandmine kullerile kohaletoimetamiseks nimetatud aadressile;

Asjaolu, et klient tegi tellimuse.

Kaupade jaemüügi põhilepingu sõlmimise hetk on tellitud kaupade kliendile (tellimuse saajale) üleandmise aeg ning üheaegselt sularaha või kauba kättesaamise või muu kauba eest tasumist tõendava dokumendi üleandmine.

5. Tarnimine

5.1. Müüja töörežiim on näidatud veebilehe ülaosas. Tarnimine viiakse tavaliselt läbi 60-90 minuti jooksul. Võimalik, et tähtaeg on rikutud poolte kontrolli alt väljas olevate asjaolude ilmnemise tõttu.

Minimaalne tellimuse summa, tellimuse maksumus linna kaugematele piirkondadele, muud tarnetingimused on märgitud müüja veebilehe "Tarnimine ja maksmine" jaotises.

6. Tellimuse üleandmine

6.1 Tellimuse saabumisel kontrollib klient iseseisvalt kaupade täielikkust ja kvaliteeti.

Saadetavate kaupade nõuete puudumisel maksab Tellija kätte tarnekorraldajale tellimuse maksumust ja saab kassa või kaubatšeki, juhul kui see ei ole varem tasutud.

Tellimuse ettemaksu puhul (elektrooniliste maksesüsteemide kaudu jne) peab ostja esitama isikut tõendava dokumendi.

6.2. Müüja teeb kõik endast oleneva, et täita veebilehel määratud tarneaeg, kuid tarnetähtajad on võimalikud ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei toimunud müüja süü tõttu.

6.3. Kaupade juhusliku kaotsimineku või juhusliku kahjustamise oht läheb kliendile alates tellimuse üleandmisest talle. Tellimuse esitamata jätmise korral hüvitab müüja kliendile tellimuse maksmise ja kliendi poolt tehtud ettemaksu.

6.4. Kohaletoimetamise korral tarnitakse tellimus kliendile või tellijana määratud isikule. Kui kohaletoimetamiskohas pole klienti või tellijana määratud isikut, tellimus antakse üle isikule, kes esitab tellimuse paigutamist või makset kinnitava dokumendi.

6.5. Ennetähtaegse tellimuse üleandmise puhul on tarnijal õigus pettuse vältimiseks nõuda saaja isikuandmeid tõendava dokumendi esitamist ning kirjutada saaja poolt esitatud dokumendi liik ja number tellimuse kviitungile. Müüja tagab saaja isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse.

6.6. Alkohoolsete jookide ja õlle müüki ei teostata eemalt. Alkohoolsete jookide ja õlle soetamine ja maksmine toimub müügikohtades iseseisva tarnimise tingimustel. Alkoholitoodangu ja õlle realiseerimine toimub kohalike omavalitsuste kehtestatud ajapiirangutega. Alkohoolsete jookide ja õlle müük alaealistele ei toimu.

7. Kaupade eest tasumine

7.1. Kauba hind on toodud veebilehel. Kui tellija poolt tellitud kauba hind on valesti kindlaks määratud, teatab müüja kliendile võimalikult kiiresti korrektsest hinnast tellimuse kinnitamiseks või tellimuse tühistamiseks. Kui kliendiga ei saa ühendust võtta, loetakse see tellimus tühistatuks. Kui tellimus oli tasutud, tagastab müüja kliendile tellimuses makstud summa, peegeldades seda kliendi kliendikontol.

7.2. Kaupade hind veebilehel võib olla müüja poolt ühepoolselt muudetud. Samal ajal ei muutu kliendi poolt tellitud kauba hind.

7.3. Tellimuse tasumist saab teha järgmistel viisidel:

Sularaha kullerile tellimuse saamisel;

Sularahata makse pangakaartide abil, kasutades mobiilipanganduse terminali;

Sularahata makse veebilehel töötlemiskeskuse kaudu;

Sularahata arveldamine ettevõtte rekvisiitide alusel (täpsustatakse eraldi).

Üksikasjalikud maksetingimused on toodud Müüja veebilehel jaotises "Tarnimine ja maksmine"

8. Boonussüsteem

8.1. Iga klient avab automaatselt oma boonuskonto, mille eest ostude eest lisanduvad boonused iga tellimusega. Klient saab koguda boonuseid või kulutada neid järgnevate tellimuste maksmiseks.

8.2. 1 boonus on 1 rubla.

8.3. Põhireeglid:

Boonuste arvutamine sõltub summast, mille klient kulutas viimase kuue kuu jooksul.

Süsteemis antakse Kliendile auaste, mis sõltub tema poolt aruandeperioodi kulutatud summast.

Kliendi auaste arvutamisel võetakse arvesse kliendi korralduste summasid, mis on tehtud enne uue süsteemi töö alustamist.

Auhindade arvutamisel võetakse arvesse kogu aeg, mitte ainult viimased kuus kuud!

Boonuskonto on seotud Kliendi mobiiltelefoni numbriga.

Aruandeperioodil tellimuste puudumisel - boonused tühistatakse.

Boonustega saab maksta kuni 50% tellimuse summast.

Boonused kogutakse maksmise ja tellimuse tarnimise fakti alusel.

Boonustega ei saa maksta tarnekulusid ja jooke.

Boonused kehtivad ainult juhul, kui tellite veebilehe, telefoni või rakenduse kaudu. Agentuuridelt ja koondajatelt saadud tellimused ei kuulu boonussüsteemi.

8.4. Boonuse süsteemi auastmed:

Kuni 999 r - 3%;

1000-2499 - 5%;

2500-4999 - 6%;

5000-7499 - 7%;

7500-9999 - 8%;

10000-12499 - 9%;

12500-999999 - 10%.

8.5. Lisateave:

Boonussüsteemi reeglite praegune versioon on alati boonuste lehel Internetis.

Müüja jätab endale õiguse ühepoolselt muuta boonussüsteemi.

Muudatustest teatamine toimub reeglite uue versiooni avaldamise kaudu veebilehel.

Boonused on virtuaalsed maksevahendid ainult Müüja teenuste ja kaupade tasumiseks. Looduslikus/samaväärses vormis ei väljastata.

9. Kauba tagastamine

9.1. Halva kvaliteediga kaupade tagastamine.

9.1.1. Kliendil on õigus tellitud kaupadest keelduda enne selle kättesaamist.

9.1.2. Tellijal ei ole õigust nõuetekohase kvaliteediga kaubast keelduda pärast kauba saamist.

9.2. Ebapiisava kvaliteediga kaupade tagastamine.

9.2.1. Klient võib müüjale tagastada sobimatu kvaliteediga kaupu ja nõuda makstud raha summa tagastamist. Klient võib taotleda ka ebapiisava kvaliteediga kaupade väljavahetamist või puuduste kõrvaldamist.

9.2.2. Kliendi lepingust taganemise korral ja kauba eest tasutud rahasumma tagasimaksmise nõude esitamise vastavalt Tingimuste 9.2.1 punktile korral tuleb kaupade maksumus kliendile tagastada 10 päeva jooksul alates müüja kirjaliku avalduse kättesaamisest.

9.3. Rahaliste vahendite tagastamine

9.3.1. Raha tagastatakse kliendile viisil, mida klient kasutab kaupade eest maksmisel.

9.3.2. Juhul, kui tagasimakse tehakse mitte samaaegselt kauba tagastamisega kliendi poolt, teeb nimetatud summa tagastamist müüja kliendi nõusolekul ühel järgmistest viisidest:

Sularaha müüja asukohas;

Postiülekanne;

Asjaomase summa ülekandmine kliendi pangale või muule kliendi määratud kontole *

* sel juhul tagastatakse raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates hetkest, kui klient esitab vastava taotluse.

9.4. Menetluse kord, kui müüja rikub sortimendi kohta tingimust.

9.4.1. Kui kaup on üle antud, rikkudes valikuvõimaluse tingimust, ei saa rakendada Art. 468 Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeksist.

9.4.2. Kui tellitud kaupade järjestuses on viga (sortiment ei vasta tellimusele), on kliendil õigus keelduda antud kaubast tellimuse üleandmise korral ja nõudma tellimuses ettenähtud kaupade asendamist või raha tagastamist selle kauba eest, mida tegelikult ei ole üle antud.

9.4.3. Kliendile üleantud kaubad, mille üleandmise puhul oli rikutud sortimendi tingimus, tuleb müüjale tagastada. Kui klient aktsepteerib kauba, on müüjal õigus nõuda kliendilt selle toote eest tasumist müüja poolt kaupade üleandmise ajal veebilehel kauba eest kindlaksmääratud hinnaga. Kui tegelikult üle antud kauba ei asu kauba üleviimise ajal kohas, siis müüakse seda toodet müüjaga kokkulepitud hinnaga.

9.4.4. Sorteerimise järjekorras mittevastavate kaupade väljavahetamine toimub osapoolte - müüja või kliendi nõusolekul - uue korralduse väljastamisega kasutajakontolt, kus peegeldub praktiliselt mitteüleantud kaupade väärtus.

9.4.5. Kui kaupa ei ole võimalik asendada, müüja teavitab sellest klienti kliendi poolt registreerimisel märgitud telefoninumbri kasutades ja tagastamata kauba eest tegelikult makstud summa tagastatakse punktis 9.4.6 sätestatud korras.

9.4.6. Kliendi poolt tegelikult tasutud kauba eest makstav sularaha tuleb tasuda 10 päeva jooksul pärast kliendi kirjaliku avalduse saamist raha tagastamiseks. Kauba eest makstud summa tagasimaksmine toimub makse sooritamise viisil.

9.5. Tegevuste kord müüja poolt rikutud müüdud kauba arvuga seotud tingimuse seoses.

9.5.1. Tellimuse üleandmisel peab klient kontrollima kaupade kogust tellimuses. Kui tellimuse üleandmisel tellija poolt tuvastatakse tellimuses oleva kauba koguse lahknevused, on vaja koostada selle kohta akt müüja esindaja juuresolekul.

9.5.2. Kui müüja on tellijale üleantud väiksema koguse kaupa kui tellimuses märgitud (tellimuse esitamata jätmine), on kliendil tellimuse üleandmise ajal õigus aktsepteerida kaupu tellimusele vastavas osas ja nõuda kauba puuduva koguse üleandmist või sellest keelduda ja nõuda puuduvate kaupade eest makstud rahaliste vahendite tagastamist.

9.5.3. Puuduvate kaupade üleandmine toimub uue osapoole kokkuleppel - müüja või kliendi poolt, tingimusel, et klient esitab antud pakkumise punktiga 9.5.1 kooskõlas koostatud mittetäitmisakt.

9.5.4. Juhul, kui kliendi poolt on ettemakstud puuduv toode, kajastatakse selle väärtus kontol, mis on valitud uue tellimuse makseviisina. Kui kliendi poolt puuduvat toodet ei tasutud, makstakse seda uue tellimuse registreerimisel mis tahes viisil, mille klient või müüja on kliendiga konsulteerinud.

9.5.5. Kui puuduvad kaubad ei ole võimalik anda üle, teavitab müüja sellest klienti selle tellimuse vormistamise ajal üleantud telefoninumbri kasutades ja tegelikult makstud rahalised vahendid tagastatakse punktis 9.5.6 sätestatud korras.

9.5.6. Raha, mida tellija maksab puuduva kauba eest, tagastatakse 10 päeva jooksul kliendi kirjaliku taotluse vahendite tagastamise kohta kättesaamisest, samuti akti lahknevusest koguses kättesaamise pärast, mis on kooskõlas pakkumise punktiga 9.5.1. Tasutud summa kauba eest tagastatakse samal moel, nagu oli varem ülekantud kliendi poolt.

9.5.7. Juhul kui klient teeb rikkumise aruande koostamisel, mis on punktiga 9.5.1 kooskõlas, on müüjal õigus keelduda kliendi nõuete rahuldamisest üleantud kauba koguse osas.

10. Garantii ja vastutus

10.1. Müüja tagab, et tarnitud kauba õiglane kvaliteet vastab tarnitud kauba suhtes kohaldatavate õigusaktide põhinõuetele.

10.2. Müüja ei vastuta kahjude eest, mis on kliendile põhjustatud kohapeal tellitud kauba väärkasutusest.

10.3. Müüja ei vastuta väliste veebilehte sisu ega toimimise eest (välised on kõik veebilehed, välja arvatud http: //*.farfor.ee/).

10.4. Müüjal on õigus kliendiga suhetest tulenevate oma õiguste ja kohustuste üle kolmandatele isikutele.

10.5. Klient kohustub tellitud kauba ärilistel eesmärkidel kasutamisest keelduma.

11. Isikuandmete konfidentsiaalsus ja kaitse

11.1. See kasutajakokkulepe on avalik pakkumine (st pakkumine lepingu sõlmimiseks).

Klõpsates saidi nuppudel või isikuandmete saatmise puhul Farfori rakendustes, peetakse klient selle lepinguga liidetuna.

Õigusakti muutmisel võib lepingut muuta.

Kui Klient leiab, et kokkulepe või veebilehe administratsioon rikub tema õigusi, peab klient teavitama sellest e-posti teel: imarket@farfor.ru

11.2. Nõustudes käesoleva lepingu tingimustega annab kasutaja veebilehe administratsiooonile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

11.3. Isikuandmete töötlemise eesmärk:

11.3.1. Osapoole identifitseerimine kohustuste täitmisel Müüja poolt;

11.3.2. Kasutajale isikupärastatud teenuste pakkumine;

11.3.3. Suhtlemine kasutajaga, sh teadete, taotluste ja teabe edastamine seoses teenuste kasutamisega, teenuste pakkumine, samuti kasutajate päringute ning tellimuste töötlemine;

11.3.4. Rakenduste kvaliteeti, kasutusmugavuse pakkumine, uute teenuste arendamine;

11.3.5. Mitteisikutest andmetest lähtuvate statistiliste ja muude uuringute läbiviimine;

11.3.6. Kaupade ja teenuste reklaam;

11.3.7. Muud eesmärgid, mis ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega

11.4. Järgmiste isikuandmete töötlemine:

11.4.5. Kasutaja perekonnanimi, eesnimi, isanimi;

11.4.6. Kasutaja e-posti aadress;

11.4.7. Kasutaja telefoninumber.

11.4.8. "Farfor" toodete tarnimise aadress

11.5. Vastavalt isikuandmete töötlemisele on järgmised meetmete loetelu koos isikuandmete: kogumine, salvestamine, korrastamine, kogunemine, ladustamise, täpsustamine (uuendamine, muutmine), kaevandamine, kasutamine, üleandmine (levitamine, juurdepääsu pakkumine), depersonaliseerimine, blokeerimine, kustutamine, isikuandmete hävitamine.

11.6. Isikuandmed on saadud seoses lepingu sõlmimisega, mille osapool on isikuandmete subjekt. Isikuandmeid ei levita ja ei ole kättesaadavad kolmandatele osapooltele isikuandmete subjekti nõusolekuta ja kasutatakse operaatori poolt eranditult käesoleva lepingu täitmiseks ja lepingute sõlmimiseks isikuandmete subjektiga.

11.7. Administratsioonil on õigus saata teavet, sealhulgas reklaami, kasutaja e-postile ja mobiiltelefonile tema nõusolekul, väljendatud tegude toimepanemise mis üheselt identifitseerib tellija ja võimaldab usaldusväärselt kindlaks määrata tema tahe vastu võtta sõnumeid. Kasutajal on õigus reklaami ja muu teave saamisest loobuda andmata põhjustest, saates kirja teatamisega oma keeldumise kohta e-postile imarket@farfor.ru või järgmisele aadressile: 450078, Ufa, ul.Aiskaya str., 46, ruum 13.

11.8. Antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks on tähtajatu, kuid võib olla tagasi võetud isikuandmete subjekti isikliku avalduse põhjal, mis on suunatud e-posti teel aadressile imarket@farfor.ru või järgmisele aadressile: 450078, Ufa, ul. Aiskaya, 46, ruum 13.

11.9. Veebilehe administratsioon kohustub kasutama veebilehe kasutamise tulemusena saadud kasutaja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse õigusaktide nõuetega.

11.10. Saates oma isiklikke andmeid veebilehel registreerumise ajal või tellimuse täitmisel nõustub klient nende töötlemiseks müüja poolt, sealhulgas eesmärgiga edendamiseks kaupu ja teenuseid. Klient annab müüjale õigus rakendada mis tahes meetmed (tegevused) nimetatud isikuandmete suhtes, mis on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks sätestatud antud reeglite punktis 11.3, sealhulgas (kuid mitte ainult) kogumine, süstematiseerimine, kogunemine, hoidmine, uuendamine, muutmine, kasutamine, depersonaliseerimine, blokeerimine, hävitamine, samuti rakendamine mis tahes muud tegevust mis on praeguse Vene Föderatsiooni seadusandlusega kooskõlas. Müüjal on õigus töödelda kliendi isikuandmeid lisades neid elektroonilistesse andmebaasidesse, lisades nimekirjadesse (registritesse) ja aruandluse vormidesse, mis on ettenähtud reguleerivate dokumentide poolt andmete (dokumentide) esitamise suhtes. Müüjal on õigus vastavalt oma kohustustele, mis on seotud isikuandmete töötlemisega vahetada (võtta vastu ja edastada) isikuandmeid kolmandatele isikutele, kasutades arvuti meedia või sidekanaleid, järgides meetmeid, et tagada andmete kaitse lubamatu juurdepääsu eest, tingimusel, et nende vastuvõtmist ja töötlemist teostab isik, kes peab hoidma ametisaladust.

11.11. Müüja poolt saadud info avalikustamine:

11.11.1. Müüja kohustub mitte avaldama kliendilt saadud teavet. Müüja ei ole rikkunud nõue teabe esitades esindajatele ja kolmandatele isikutele, kes tegutsevad müüjaga sõlmitud kokkuleppe alusel kliendi ees kohustuste täitmiseks.

11.11.2. Teabe avalikustamist ei peeta kohustuste rikkumiseks vastavalt mõistlikele ja kohaldatavatele seaduse nõuetele.

11.12. Müüja ei vastuta selle teabe eest, mille klient esitas veebilehel avalikus vormis.

12. Muud tingimused

12.1. Kliendi ja müüja vaheliste suhete suhtes kohaldatakse Eesti õigusakte.

12.2. Kui on tekkinud küsimused ja kaebused kliendi poolt, tuleb võtta ühendust müüja klienditeenindusega neid telefoninumbreid kasutades, mis on loetletud veebilehel või saates sõnumi tagasiside lehe kaudu. Kõik vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel.

12.3. Kui kohus tunnistab käesolevate tingimuste mis tahes sätte kehtetust, ei tähenda see, et ülejäänud sätted oleksid kehtetud.

12.4. Nõustudes antud reeglitega, nõustub klient Müüjalt teate saamisega SMS, e-kirja ja muu teabe edastamise/vastuvõtmise vormis.